Centrul de Cariera, Alumni si Relatia cu Mediul de Afaceri (CCARMA UBB) directia CARIERA

English French German Hungarian

Criterii - Admitere la UBB, nivel Licenta (an univ. 2013-2014)

FACULTATEA DE MATEMATICA SI  INFORMATICA

Domeniul Matematică

 1. Specializarea MATEMATICĂ (3 ani, cu frecvenţă) - liniile de studiu română şi maghiară 
 2. Specializarea MATEMATICĂ INFORMATICĂ (3 ani, cu frecvenţă) - liniile de studiu română şi maghiară

Domeniul Informatică

 1. Specializarea INFORMATICĂ (3 ani, cu frecvenţă) - liniile de studiu română şi maghiară, respectiv cu predare în limba engleză

Criterii de selecţie

Probă scrisă la Matematică sau la Informatică (la alegerea candidaţilor) dintr-o tematică de Matematică / Informatică anunţată pe site-ul facultăţii. Pentru facilităţi şi criterii specifice accesaţi pagina web a facultăţii.

____________________________________________________________________________________________

FACULTATEA DE FIZICA

 

Domeniul Fizică

 1. Specializarea FIZICA (3 ani, cu frecvenţă) - liniile de studiu română şi maghiară 
 2. Specializarea FIZICA MEDICALA (3 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu română 
 3. Specializarea FIZICA INFORMATICA (3 ani, cu frecvenţă) - liniile de studiu română şi maghiară

Domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate

 1. Specializarea FIZICA TEHNOLOGICĂ (4 ani, cu frecvenţă) - liniile de studiu română şi maghiară

Domeniul Ştiinţa Mediului

 1. Specializarea FIZICA MEDIULUI (3 ani, cu frecvenţă) - liniile de studiu română

 

Criterii de selecţie

Examen scris tip test (30%), media de BAC (70%)  sau Facultatea acceptă olimpiadele şcolare şi o serie de concursuri pentru elevi ca formă de admitere totală sau parţială.

 

 

FACULTATEA DE CHIMIE SI INGINERIA CHIMICA

Domeniul Inginerie Chimică

 1. Specializarea CHIMIE ALIMENTARĂ ŞI TEHNOLOGII BIOCHIMICE, (4 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română
 2. Specializarea INGINERIE BIOCHIMICĂ, (4 ani, cu frecvenţă)  - linia de studiu: română
 3. Specializarea INGINERIA ŞI INFORMATICA PROCESELOR CHIMICE ŞI BIOCHIMICE, (4 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română
 4. Specializarea ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR OXIDICE ŞI NANOMATERIALE, (4 ani, cu frecvenţă)- linia de studiu: română
 5. Specializarea INGINERIA SUBSTANŢELOR ANORGANICE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI, (4 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română
 6. Specializarea CHIMIA ŞI INGINERIA SUBSTANŢELOR ORGANICE, PETROCHIMIE ŞI CARBOCHIMIE, (4 ani, cu frecvenţă) - liniile de studiu: română, maghiară

Domeniul Chimie

7. Specializarea CHIMIE, (3 ani, cu frecvenţă)  - liniile de studiu: română, maghiară şi germană, respectiv cu predare în limba engleză

Criterii de selecţie

 1. Test grilă din Chimia anorganica, Chimia organica sau Matematica-Algebra (la alegerea candidatului) cu pondere 20% în media de admitere
 2. Media generală de la BAC 80%.

Ca alternativă la testul grilă se va lua în considerare rezultatul concursului „Candin Liteanu”.

_____________________________________________________________

FACULTATEA DE BIOLOGIE SI GEOLOGIE

Domeniul Biologie

 1. Specializarea BIOLOGIE (3 ani, cu frecvenţă)   - liniile de studiu: română şi maghiară
 2. Specializarea BIOCHIMIE (3 ani, cu frecvenţă)  - linia de studiu: română

Criterii de selecţie

Specializarea Biologie

a. Media generală de la bacalaureat   - cu pondere 75% din media finală pentru linia română, respectiv 50% pentru linia maghiară
b. Test grilă la alegere din: 
Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) 
sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) 
cu pondere 25% din media finală pentru limba română, respectiv 50% pentru limba maghiară
sau
rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” pentru linia română şi pentru linia maghiară rezultatul concursului de biologie „Apathy Istvan” - cu pondere 100% din media finală (cel puţin 70 de puncte) 
Media finală se calculează după algoritmul : 
punctajul obţinut la concurs
9,00  +  --------------------------------------
100

Specializarea Biochimie

a. Media generală de la bacalaureat     - cu pondere 75% din media finală 
b. Test grilă la alegere din:
Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) 
cu pondere 25% din media finală 
sau
rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” cu pondere 100% din media finală (cel puţin 70 de puncte).
Media finală se calculează după algoritmul:
punctajul obţinut la concurs
9,00  +  --------------------------------------
100

Domeniul Ştiinţa Mediului

3. Specializarea ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI (3 ani, cu frecvenţă) -liniile de studiu: română, maghiară şi germană

Criterii de selecţie

a. Media generală de la bacalaureat     - cu pondere 75% din media finală pentru linia română, respectiv 50% pentru linia maghiară
b. Test grilă la alegere din:
Biologie clasele IX-X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) 
cu pondere 25% din media finală pentru linia română, respectiv 50% pentru linia maghiară
sau
rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” pentru linia română şi pentru linia maghiară a concursului de biologie „Apathy Istvan” - cu pondere 100% din media finală (cel puţin 70 de puncte). 
Media finală se calculează după algoritmul : 
punctajul obţinut la concurs
9,00 +  --------------------------------------
100

Domeniul Ştiinte Inginereşti Aplicate

4. Specializarea BIOTEHNOLOGII INDUSTRIALE, (4 ani, cu frecvenţă)    - linia de studiu: română

Criterii de selecţie

Media generală de la bacalaureat     - cu pondere 75% din media finală
b. Test grilă la alegere din:
Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) 
cu pondere 25% din media finală
sau
rezultatul concursului de biologie “Emil Racoviţă” - cu pondere 100% din media finală (cel puţin 70 de puncte). 
Media finală se calculează după algoritmul : 
punctajul obţinut la concurs
9,00 +  --------------------------------------
100

Domeniul Geologie

5. Specializarea Geologie (3 ani, cu frecvenţă) - liniile de studiu: română şi maghiară

Criterii de selecţie

Criterii de selecţie :

a. Media de bacalaureat
- cu pondere 75% în media finală
b. Test grilă din Geografia fizică (anumite capitole) cu pondere 25% din media finală

Domeniul Inginerie geologică

6. Specializarea INGINERIE GEOLOGICĂ (4 ani, cu frecvenţă)  - linia de studiu: română

Criterii de selecţie

Criterii de selecţie :

a. Media de bacalaureat
- cu pondere 75% în media finală
b. Test grilă din Geografia fizică (anumite capitole) cu pondere 25% din media finală

_____________________________________________________________

FACULTATEA DE GEOGRAFIE

Domeniul Geografie

1. Specializarea GEOGRAFIE (3 ani, cu frecvenţă)   - liniile de studiu: română, maghiară şi germană
2. Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI (3 ani, cu frecvenţă liniile de studiu:  română şi maghiară) şi la distanţă linia de studiu română
3. Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI, la Gheorgheni (3 ani, cu frecvenţă)  - liniile de studiu: română şi maghiară
4. Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI, la Sighetu Marmaţiei (3 ani, cu frecvenţă)  - linia de studiu: română
5. Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI, la Bistriţa (3 ani, cu frecvenţă)  - linia de studiu: română
6. Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI, la Zalău (3 ani, cu frecvenţă)  - linia de studiu: română
7. Specializarea PLANIFICARE TERITORIALĂ (3 ani, cu frecvenţă)  - liniile de studiu: română şi maghiară
8. Specializarea CARTOGRAFIE (3 ani, cu frecvenţă)  - linia de studiu: română
9. Specializarea HIDROLOGIE  ŞI  METEOROLOGIE (3 ani, cu frecvenţă)  - linia de studiu: română

Criterii de selecţie

Etapa I (eliminatorie)
- scrisoare de intentie notata cu calificativul admis / respins

Etapa II
- repartizarea pe specializari dupa media de la BAC

_____________________________________________________________

FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MEDIULUI

Domeniul Ştiinţa Mediului

1. Specializarea ŞTIINŢA MEDIULUI, (3 ani, cu frecvenţă) 
- liniile de studiu: română şi maghiară
2. Specializarea GEOGRAFIA MEDIULUI, (3 ani, cu frecvenţă) 
- linia de studiu: română

Domeniul Ingineria Mediului

3. Specializarea INGINERIA MEDIULUI (4 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română
4.Specializarea INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE ŞI ECOLOGICE (4 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română

Criterii de selecţie

Test grilă –cunoştinţe generale în domeniu- cu pondere 20% în media finală
Media de la bacalaureat cu pondere 80% în media finală.

_____________________________________________________________

FACULTATEA DE DREPT

Domeniul Drept

1. Specializarea DREPT (4 ani, cu frecvenţă)  - liniile de studiu: română şi maghiară (parţial) şi învăţământ la distanţă linia română 4 ani

Criterii de selecţie

1. O probă scrisă de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere 
2. Media obţinută la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere.

_____________________________________________________________ 

FACULTATEA DE LITERE 

Domeniul Limbă şi literatură

1. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA română

 1. Limba şi literatura maghiară sau o limbă şi literatură modernă sau limba latină sau limba greacă veche sau literatură universală şi comparată, (3 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română

2. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA română

 1. Limba Şi Literatura Maghiară Sau Limba Şi Literatura Germană (3 ani, cu frecvenţă) - linia  de studiu:  română

3 .Specializarea : LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

 1. - O Limbă Şi Literatură Modernă Sau Limba Ebraică, (3 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română

4. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA maghiara

 1. Limba Şi Literatura Română Sau O Limbă Modernă Sau Limba Latină Sau Limba Greacă Veche Sau Limba Ebraică Sau Literatura Universală Şi Comparată (3 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: maghiară

5. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ (3 ani, cu frecvenţă)

 1. linia de studiu : maghiară

6. Specializarea  : LIMBA ŞI LITERATURA engleză

 1. Limba şi literatura română sau limba şi literatura maghiară sau o limbă şi literatură modernă sau limba latină sau limba greacă veche sau limba ebraică sau literatură universală şi comparată , (3 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română

7. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA francezĂ

 1. Limba şi literatura română sau limba şi literatura maghiară sau o limbă şi literatură modernă sau limba latină sau limba greacă veche sau limba ebraică sau literatură universală şi comparată, (3 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română

8. Specializarea  : LIMBA ŞI LITERATURA germană

 1. Limba şi literatura română sau limba şi literatura maghiară sau o limbă şi literatură modernă sau limba latină sau limba greacă veche sau limba ebraică sau literatură universală şi comparată , (3 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: germană

9. Specializarea  : LIMBA ŞI LITERATURA rusă

 1. Limba şi literatura română sau limba şi literatura maghiară sau o limbă şi literatură modernă sau limba latină sau limba greacă veche sau limba ebraică sau literatură universală şi comparată , (3 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română

10. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ

 1. Limba şi literatura română sau limba şi literatura maghiară sauo limbă şi literatură moderna sau limba latină sau limba greacă veche sau limba ebraică sau literatură universală şi comparată , (3 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română

11. Specializarea : LIMBA ŞI LITERATURA italiană

 1. Limba şi literatura română sau limba şi literatura maghiară sau o limbă şi literatură modernă sau limba latină sau limba greacă veche sau limba ebraică sau literatură universală şi comparată , (3 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română

12. Specializarea  : LIMBA ŞI LITERATURA spaniolă

 1. Limba şi literatura română sau limba şi literatura maghiară sau o limbă şi literatură modernă sau limba latină sau limba greacă veche sau limba ebraică sau literatură universală şi comparată , (3 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română

13. Specializarea:LIMBA ŞI LITERATURA NORVEGIANĂ

 1. Limba şi literatura română sau limba şi literatura maghiară sau o limbă şi literatură modernă sau limba latină sau limba greacă veche sau limba ebraică sau literatură  universală şi comparată  (3 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română

14. Specializarea: LIMBA SI LITERATURA JAPONEZĂ

 1. Limba şi literatura română sau limba şi literatura maghiară sau o limbă şi literatură modernă sau limba latină sau limba greacă veche sau limba ebraică sau literatură universală şi comparată (3 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română

15. Specializarea  : LIMBA SI LITERATURA CHINEZĂ

 1. Limba şi literatura română sau limba şi literatura maghiară sau o limbă şi literatură modernă sau limba latină sau limba greacă veche sau limba ebraică sau literatură universală şi comparată (3 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română

16. Specializarea : LIMBA SI LITERATURA COREEANĂ

 1. Limba şi literatura română sau limba şi literatura maghiară sau o limbă şi literatură modernă sau limba latină sau limba greacă veche sau limba ebraică sau literatură universală şi comparată  (3 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română

17. Specializarea : LIMBA SI LITERATURA FINLANDEZĂ

 1. Limba şi literatura română sau limba şi literatura maghiară sau o limbă şi literatură modernă sau limba latină sau limba greacă veche sau limba ebraică sau literatură  universală şi comparată  (3 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română

18. Specializarea Filologie clasică (Limba şi literatură latină – Limba şi literatură greacă veche) , (3 ani, cu frecvenţă)
linia de studiu: română


NOTĂ:
Limbi şi Literaturi moderne ca specializări B: engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, ebraică, chineză, coreeană.

Criterii de selecţie pentru domeniul Limbă şi Literatură:

 • Pentru absolvenţii de liceu examenul constă într-o probă de competenţă lingvistică la limba străină (cu pondere 50% ) şi media examenului de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere
 • Pentru licenţiaţi examenul constă într-o probă de competenţă lingvistică la limba străină (cu pondere 50%) şi media examenului de licenţă cu pondere 50% în media de admitere

Domeniul Studii Culturale

19. Specializarea : etnologie, (3 ani, cu frecvenţă)
linia de studiu: maghiară

Criterii de selecţie pentru domeniul Studii culturale:


1. Pentru absolvenţii de liceu examenul constă într-o probă de competenţă lingvistică la limba maghiară (cu pondere 50% ) şi media examenului de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere
2. Pentru licenţiaţi examenul constă într-o probă de competenţă lingvistică la limba maghiară (cu pondere 50%) şi media examenului de licenţă cu pondere 50% în media de admitere

Domeniul Limbi Moderne Aplicate

20. Specializarea limbi moderne aplicate
două limbi străine: engleză sau franceză în combinaţie cu una dintre limbile engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă (3 ani, cu frecvenţă)
linia de studiu: română

Criterii de selecţie pentru domeniul Limbi moderne aplicate:

 • Pentru absolvenţii de liceu examenul constră într-o probă de competenţă lingvistică la cele două limbi străine (cu pondere 50%) şi media examenului de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere
 • Pentru licenţiaţi examenul constră într-o probă de competenţă lingvistică la cele două limbi străine (cu pondere 50%) şi media examenului de licenţă cu pondere 50% în media de admitere

_____________________________________________________________

FACULTATEA DE ISTORIE SI FILOSOFIE

Domeniul Istorie

1. Specializarea ISTORIE,(3 ani, cu frecvenţă)  - liniile de studiu: română, maghiară şi germană şi învăţământ la distanţă, 3 ani, liniile de studiu română şi maghiară 
2. Specializarea ISTORIA ARTEI (3 ani, cu frecvenţă)  - liniile de studiu: română şi maghiară 
3. Specializarea ARHEOLOGIE (3 ani, cu frecvenţă)  - liniile de studiu: română şi maghiară 
4. Specializarea ARHIVISTICĂ (3 ani, cu frecvenţă)  - liniile de studiu: română şi maghiară

Domeniul Ştiinţe ale Comunicării

5. Specializarea ŞTIINŢE ALE INFORMĂRII ŞI DOCUMENTĂRII (3 ani, cu frecvenţă)  - liniile  de studiu: română şi maghiară

Domeniul Studii culturale

6. Specializarea ETNOLOGIE (3 ani, cu frecvenţă)  - linia de studiu : română 
7. Specializarea TURISM CULTURAL (3 ani, cu frecvenţă) - liniile de studiu: română şi maghiară

Domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

8. Specializarea RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII  EUROPENE (3 ani, cu frecvenţă) - liniile de studiu: română şi maghiară, respectiv cu predare în limba franceză

Domeniul Filosofie

9. Specializarea FILOSOFIE (3 ani, cu frecvenţă) 
- liniile de studiu: română, maghiară şi germană şi învăţământ la distanţă 3 ani, liniile de studiu română şi maghiară

Domeniul Ştiinţe Politice

10. Specializarea STUDII DE SECURITATE, (3 ani, cu frecvenţă) 
- linia de studiu: română

Criterii de selecţie

Eseu motivaţional notat cu Admis/Respins, criteriul principal de departajare fiind media examenulului de la bacalaureat.

NOTA:
Programul de licență
Studii iudaice din domeniul Studii culturale va funcționa în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie

_____________________________________________________________ 

FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

Domeniul Educaţie Fizică şi Sport

1. Specializarea EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ (3 ani, cu frecvenţă) 
- liniile de studiu: română şi maghiară, la Bistriţa (linia română) şi învăţământ cu frecvenţă redusă 3 ani, linia de studiu română
2. Specializarea SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ (3 ani, cu frecvenţă)
- liniile de studiu: română şi maghiară

Domeniul Kinetoterapie

3. Specializarea KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ (3 ani, cu frecvenţă) 
-liniile de studiu: română şi maghiară

Criterii de selecţie

La specializările Educaţie fizică şi sportivă şi Sport şi performanţă motrică:
Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice cu pondere 100% în media de admitere
La specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială:
Test grilă la Biologie B1- Anatomia şi fiziologia omului, cls. XI., autori C.Niculescu, R. Cârmaciu, C. Sălăvăstru, B. Voiculescu, D. Cristescu, Ed. Corint, capitolele:

 • Organizarea generală a corpului
 • Sistemul nervos
 • Analizatorii
 • Mişcarea
 • Circulaţia
 • Respiraţia

cu pondere 100% în media de admitere.

_____________________________________________________________

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA

Domeniul Sociologie

1. Specializarea SOCIOLOGIE (3 ani, cu frecvenţă)  - liniile de studiu: română şi maghiară 
2. Specializarea RESURSE UMANE (3 ani, cu frecvenţă) - liniile de studiu: română şi maghiară 
3. Specializarea ANTROPOLOGIE (3 ani, cu frecvenţă)  - liniile de studiu: română şi maghiară

Domeniul Asistenţă socială

4. Specializarea ASISTENŢĂ SOCIALĂ (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă)  - liniile de studiu: română şi maghiară

Criterii de selecţie

Scrisoare de motivaţie (după o structură dată) notată cu Admis/Respins şi media de la bacalaureat 100% din media finală de admitere.

_____________________________________________________________

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI

Domeniul Psihologie 

1. Specializarea PSIHOLOGIE (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă)  - liniile de studiu: română şi maghiară

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei 

2. Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (3 ani, cu frecvenţă)  - liniile de studiu: română şi  maghiară şi învăţământ la distanţă 3 ani, linia de studiu română
3. Specializarea PEDAGOGIE (3 ani, cu frecvenţă)  - liniile de studiu: română şi maghiară 
4. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR Cluj-Napoca , (3 ani, cu frecvenţă)
5. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR Cluj-Napoca , (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) - liniile de studiu: română şi maghiară 
6. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Satu Mare (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) linia de studiu maghiară 
7. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Târgu Mureş (3 ani, cu frecvenţă) liniile de studiu română şi maghiară şi învăţământ la distanţă linia de studiu română
8. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Târgu Secuiesc, (3 ani, cu frecvenţă)linia de studiu maghiară 
9. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Odorheiu Secuiesc, (3 ani, cu frecvenţăşi învăţământ la distanţă)linia de studiu maghiară 
10. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Năsăud, (3 ani, cu frecvenţă, linia de studiu română) şi învăţământ la distanţă 3 ani, linia de studiu română 
11. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Sibiu, (3 ani, cu frecvenţă) liniile de studiu română şi germană şi învăţământ la distanţă 3 ani, linia de studiu română
12. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Sighetu Marmaţiei, (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) linia de studiu română 
13. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR la Vatra Dornei, (3 ani, cu frecvenţă) linia de studiu română

Criterii de selecţie

Specializarea Psihologie liniile de studiu română şi maghiară

 1. Media de la examenul de bacalaureat 75%
 2. Test de cunoştinţe pe baza unui manual de Psihologie de liceu (care va anunţat ulterior) 25%

Specializarea Psihopedagogie specială liniile de studiu română şi maghiară

 1. Media de la examenul de bacalaureat 75%
 2. Test cuprinzând elaborarea unui text argumentativ privind persoanele cu dizabilităţi. Candidaţii vor primi un fragment din presa scrisă în care este prezentată situaţia unei/unor persoane cu dizabilităţi din România. Fragmentul poate să vizeze unul din următoarele domenii: educaţie, acces la servicii, timp liber, profesionalizare, atitudini şi discriminare.(25%)

Specializările Pedagogie şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar liniile de studiu română, maghiară şi germană

 1. Media de la examenul de bacalaureat 75%
 2. Nota obţinută la test 25%

Structura testului este următoarea:

 1. Componenta Scriere corectă
  Sarcina de lucru constă în rescrierea corectă a unui text care conţine greşeli de ordin lexical, de ortografie şi punctuaţie. 
  2. Componenta Înţelegerea unui text nonliterar scris
  Elaborarea rezumatului textului şi formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la conţinutul textului.
  3. Componenta Exprimare în scris
  Compunerea unui text de aproximativ 30 de rânduri (1 pagină format A4) pe o temă dată (exemple: experienţa şcolară proprie, un eveniment important din viaţa proprie; întâmplare importantă cunoscută; motivaţia pentru alegerea profesiei, aspiraţiile profesionale ale candidaţilor, etc). 
  4. Componenta Efectuarea de operaţii matematice de bază (adunare, scădere, înmulţire, împărţire)
  Rezolvarea unor probleme concrete care implică operaţii matematice de bază.

_____________________________________________________________

FACUTLATEA DE STIINTE ECONOMICE SI GESTIUNEA AFACERILOR

Domeniul Management

1. Specializarea MANAGEMENT (3 ani, cu frecvenţă)  - liniile de studiu: română şi maghiară, respectiv cu predare în limba engleză şi învăţământ la distanţă, 3 ani, liniile de studiu română şi maghiară

Domeniul Marketing

2. Specializarea MARKETING (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă)  - liniile de studiu: română şi maghiară

Domeniul Administrarea Afacerilor

3. Specializarea ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR, (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) - linia de studiu: română
4. Specializarea ECONOMIA FIRMEI, (3 ani, cu frecvenţă)  - linia de studiu: germană

Domeniul Finanţe

5. Specializarea FINANŢE ŞI BĂNCI (3 ani, cu frecvenţă)  - liniile de studiu: română şi maghiară, respectiv cu predare în limba engleză şi învăţământ la distanţă, 3 ani, linia de studiu română

Domeniul Contabilitate

6. Specializarea CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE, (3 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română, respectiv cu predare în limbile franceză şi engleză şi învăţământ la distanţă, 3 ani, linia de studiu română

Domeniul Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

7. Specializarea INFORMATICĂ ECONOMICĂ (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) - linia de studiu: română
8. Specializarea STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ (3 ani, cu frecvenţă)  - linia de studiu: română

Domeniul Economie şi Afaceri Internaţionale

9. Specializarea ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE (3 ani, cu frecvenţă)  - liniile de studiu: română şi germană şi învăţământ la distanţă, 3 ani, linia de studiu română

Domeniul Economie

10. Specializarea ECONOMIE GENERALĂ, (3 ani, cu frecvenţă)  - linia de studiu: română
11. Specializarea ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI (3 ani, cu frecvenţă)  - linia de studiu: română

Specializări delocalizate:

1. Economia comerţului, turismului şi serviciilor la Sfântu Gheorghe (3 ani cu frecvenţă liniile de studiu română şi maghiară) şi învăţământ la distanţă 3 ani, liniile de studiu română şi maghiară
2. Economia firmei laSfântu Gheorghe (3 ani cu frecvenţă liniile de studiu română şi maghiară) şi învăţământ la distanţă 3 ani, liniile de studiu română şi maghiară
3. Contabilitate şi informatică de gestiune la Sighetu Marmaţiei (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă linia de studiu română)

Criterii de selecţie

Criteriul I - Eseu scris cu tematica data de facultate notat cu admis / respins
Criteriul II - Ordonarea candidatilor admisi la Criteriul I dupa media de la BAC

_____________________________________________________________

FACULTATEA DE STUDII EUROPENE

Domeniul Relaţii internaţionale şi Studii Europene

1. Specializarea RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE (3 ani, cu frecvenţă)  - linii de studiu : română şi germană, respectiv cu predare în limba engleză şi învăţământ la distanţă, 3 ani, linia de studiu română

Domeniul Management

2. Specializarea: MANAGEMENT, Cluj-Napoca (3 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu: română
Extensia Bistriţa (3 ani, cu frecvenţă) – linia de studiu: română

Domeniul Ştiinţe Administrative

3. Specializarea: ADMINISTRATIE EUROPEANĂ (3 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu : română

Domeniul Studii culturale

4. Specializarea STUDII AMERICANE (3 ani, cu frecvenţă) - cu predare în limba engleză

Criterii de selecţie

Pentru specializările Relaţii internaţionale şi studii europene (linia de studiu română), Administraţie europeană şi Management (la Cluj-Napoca şi Bistriţa)

 1. Media examenului de bacalaureat 80%
 2. Eseu cu titlul: U.E. Un proiect de viitor 20%

Pentru specializarea Relaţii internaţionale şi studii europene (cu predare în limba engleză):

 1. Media examenului de bacalaureat 80%
 2. Eseu cu titlul U.E. Un proiect de viitor sau Globalizarea o problemă complexă, la alegerea candidatului, redactat fie în limba română, fie în limba engleză 20%

Pentru specializarea Relaţii internaţionale şi studii europene (linia germană)

 1. Media examenului de bacalaureat 80%
 2. Proba 1 15 întrebări tip test grilă din cunoştinţe de cultură generală
 3. Proba 2 formularea unui răspuns, în maxim o pagină, la o întrebare de tipul :”Ce părere aveţi despre…”

Pentru specializarea Studii americane (cu predare în limba engleză)

 1. Media examenului de bacalaureat 80%
 2. Eseu pe o temă din sfera culturii şi politicii americane (candidatul va alege dintr-o listă cu 10 teme prestabilite). Eseul va fi redactat fie în limba română, fie în limba engleză) 20%

Domeniul Administrarea Afacerilor

1. Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR (3 ani, cu frecvenţă)  - linia de studiu: română, respectiv cu predare în limba engleză şi învăţământ la distanţă, 3 ani, linia de studiu română
2. Specializarea: ADMINISTRAREA AFACERILOR  ÎN SERVICII DE OSPITALITATE, (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) - linia de studiu: română

Criterii de selecţie

 1. Eseu pe o temă dată notat cu Admis/Respins
 2. Media generală de la bacalaureat 100%
 3. 3. Pentru specializarea Administrarea afacerilor cu predare în limba engleză, susţinerea unei probe de competenţă lingvistică eliminatorie notată cu Admis/Respins. 

FACULTATEA DE STIINTE POLITICE, ADMINISTRATIVE SI ALE COMUNICARII

Domeniul Ştiinţe Politice

1. Specializarea ŞTIINŢE POLITICE (3 ani, cu frecvenţă)  - liniile de studiu: română şi maghiară, respectiv cu predare în limba engleză şi învăţământ la distanţă, 3 ani, linia de studiu română

Domeniul Ştiinţe ale Comunicării

2. Specializarea COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE (3 ani, cu frecvenţă)  -liniile de studiu: română, maghiară şi germană şi învăţământ la distanţă, 3 ani, linia de studiu română
3. Specializarea JURNALISM (3 ani, cu frecvenţă)  - liniile de studiu: română, maghiară, germană şi cu predare în limba engleză şi învăţământ la distanţă, 3 ani, linia de studiu română
4. Specializarea PUBLICITATE (3 ani, cu frecvenţă) - linia de studiu : română

Domeniul Ştiinţe Administrative

5. Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, Cluj-Napoca (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă)  - linia de studiu: română
6. Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, la Satu-Mare (3 ani, cu frecvenţă) - liniile de studiu: română şi maghiară şi învăţământ la distanţă, 3 ani, linia de studiu română
7. Specializarea ADMINSTRAŢIE PUBLICĂ, la Sfântu Gheorghe (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă)  - liniile de studiu: română şi maghiară
8. Specializarea ADMINSTRAŢIE PUBLICĂ, la Bistriţa (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă)  - linia de studiu: română
9. Specializarea SERVICII ŞI POLITICI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ (PUBLIC HEALTH) (3 ani, cu frecvenţă) – cu predare în limba engleză

Criterii de selecţie

Etapa I (eliminatorie) constă într-o scrisoare de motivaţie notată cu calificativul Admis/Respins. Candidaţii care optează pentru linia de studiu cu predare în limba engleză, vor avea de susţinut un test de limbă sau un interviu în limba engleză (eliminatoriu).
Etapa a II-a constă în repartizarea candidaţilor după anumite criterii specifice (afişate pe pagina web a facultăţii). În această etapă, candidaţii care nu au avut media necesară ocupării unui loc bugetat sau cu taxă, vor fi trecuţi pe liste de aşteptare.
Etapa a III-a constă în repartizarea definitivă a candidaţilor pe listele de admitere. Cei care nu au obţinut media necesară ocupării unui loc la buget sau la taxă vor fi declaraţi respinşi.

_____________________________________________________________

FACULTATEA DE TEATRU SI TELEVIZIUNE

Domeniul Teatru şi Artele Spectacolului

1. Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE) (3 ani, cu frecvenţă) - liniile de studiu: română şi maghiară
2. Specializarea ARTELE SPECTACOLULUI (REGIE ) (3 ani, cu frecvenţă)  - linia de studiu: română
3.Specializarea TEATROLOGIE (Jurnalism teatral; Management cultural)(3 ani, cu frecvenţă)  - liniile de studiu: română şi maghiară

Domeniul Cinematografie şi Media

4. Specializarea CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE ŞI MEDIA(3 ani, cu frecvenţă)  - liniile de studiu: română şi maghiară
5. Specializarea FILMOLOGIE ( 3 ani, cu frecvenţă) -linia de studiu: română

Criterii de selecţie

Probele de concurs şi bibliografia sunt disponibile pe pagina web a facultăţii.

Print PDF

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Copyright © Centrul de Carieră 2014

Template by Joomla Themes & Projektowanie stron internetowych.